1. Home
  2. Đô Thị
  3. Hồi Hương
admin 5 tháng trước

Hồi Hương

Tuổi gần trung niên Biên Thụy chán ghét thành phố lớn sinh hoạt, nghĩ tới bình thường thời gian.

Về quê nhà, trồng vài mẫu đất, không có việc gì chăm sóc vườn rau xanh.

Vui vẻ thời điểm chơi đàn cổ, vẽ một hai bức tranh, tâm tình buồn bực thời điểm thì cưỡi trâu vào trong núi, hái chút quả dại sâm rừng.

Nhàn nhã tháng ngày qua đắc ý.

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Thuyên Thạch
0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar