1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Hồng Hoang Thông Thiên, Nhân Gian Thanh Tỉnh
admin 6 tháng trước

Hồng Hoang Thông Thiên, Nhân Gian Thanh Tỉnh

Bàn Cổ nguyên thần hóa hình Thông Thiên, có khai thiên đại công đức gia thân, há lại là tốt như vậy đoạt xác?

Thông Thiên diệt hệ thống, chiếm được người xuyên việt ký ức.

Hồng Quân: “Nữ Oa, mau mau tạo nhân.”

Nữ Oa: “Chờ một chút anh tuấn tiêu sái, vạn linh kính ngưỡng Thông Thiên.”

Phong Thần lượng kiếp, Thông Thiên là kẻ vô dụng? Người ngốc đệ tử nhiều? Tất cả đều là đưa đồ ăn? Tiệt Giáo sụp đổ? làm sao sẽ!

Tiệt Giáo vạn tiên dâng lên, mỗi cái khí vận như cầu vồng, tựu liền Hồng Quân đều sợ hãi.

2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại