1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Huyền huyễn: Chín thế thành hồng trần tiên, khiếp sợ nữ đế
admin 6 tháng trước

Huyền huyễn: Chín thế thành hồng trần tiên, khiếp sợ nữ đế

Cổ đại chí tôn khởi xướng náo động, huyết đồ thương sinh bất quá là kéo dài hơi tàn, chung quy khó thoát vừa chết, chỉ có xuyên qua tới lâm hạo biết được bất tử vật chất, vì thế trước trảm đều là chí tôn thương lôi yêu hoàng, sau đó cường sấm tiên lộ. Đương tất cả mọi người cho rằng hắn tự tìm tử lộ khoảnh khắc, lâm hạo không chỉ có bình yên vô sự mà trở về, còn trải qua chín thế thành hồng trần tiên, cử thế ồ lên……

4 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại