1. Home
  2. Tiên Hiệp
  3. Kiếm Tổ
admin 5 tháng trước

Kiếm Tổ

Kiếm tiên giả, thượng đạt thanh minh, hạ chí Cửu U, ngự kiếm thiên lý, kiếm phá thiên khung!

Một cái kiếm đạo xuống dốc tiên hiệp thế giới, một tên sau cùng đạo tổ ngọc hoàng đăng thê lộ, bỏ mình đạo tiêu!

Ngũ phương đại địa, đông thổ Thần Châu, Tây Thiên phật thổ, Nam Hoang yêu vực, bắc hải ma uyên, trung thổ quỷ đô!

Một gã hiện đại thanh niên trọng sinh thượng cổ, hàng lâm trong đó!

Tiên đạo cửu cảnh: Đạo cơ, thức thần, đằng vân, thoát thai, hoán cốt, long môn, chân nhân, đạo tôn, đạo tổ

Kiếm tiên ngũ cảnh: Kiếm thai, kiếm hồn, kiếm phách, kiếm anh, kiếm tâm

Tiên môn tam phẩm: Địa phủ, thiên cung, thiên đình.

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Tiên Hiệp Tác giả: Thập Bộ Hành
1 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Ngự Cửu Thiên

Ngự Cửu Thiên

5 tháng trước
Kiếm Thiên Tử

Kiếm Thiên Tử

5 tháng trước
Hám Thiên Chiến Đế

Hám Thiên Chiến Đế

5 tháng trước
Sơn Thần

Sơn Thần

5 tháng trước
Thí Thần Chiến Đế

Thí Thần Chiến Đế

5 tháng trước
Thanh Mai Tiên Đạo

Thanh Mai Tiên Đạo

5 tháng trước

Avatar