1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ
admin 7 tháng trước

Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ

Kim sắc quang vũ buông xuống, Địa Cầu hết thảy đều bị cải biến, Zombies hoành hành, biến dị thú ẩn hiện, vô số khủng bố giống loài xuất hiện, Vương Song, đã thức tỉnh dị năng của mình, ở cái này hỗn loạn thế gian hoành không xuất thế, thôn phệ thiên phú, thôn phệ chư thiên, bước lên một đầu vĩnh hằng con đường!

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại