1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Người ở đấu la, võ hồn bảy tội thiên sứ
admin 6 tháng trước

Người ở đấu la, võ hồn bảy tội thiên sứ

【 đường tam đảng chớ nhập, thánh mẫu chớ nhập. Ngược đường tam, ngược đường hạo, ngược Shrek bảy quái, ngược đại sư, ngược Hạo Thiên Tông. 】
Ngàn đạo lưu từ người chết đôi trung nhặt được một cái hài tử, cho rằng nghĩa tử, đặt tên ngàn đêm.
6 năm sau, ngàn đêm thức tỉnh rồi bảy tội thiên sứ võ hồn, võ hồn có được bảy loại hình thái.
Ngàn đêm bằng vào bảy tội thiên sứ võ hồn, tung hoành đại lục, vô địch khắp thiên hạ.
Bao nhiêu năm sau, giáo hoàng điện thượng, ngàn đêm trên cao nhìn xuống nhìn nhiều lần đông, lạnh băng nói: “Tẩu tẩu, thỉnh thoái vị!”
Ngàn đêm quân lâm giáo hoàng điện, kia một khắc, hắc ám bao phủ cả cái đại lục.
Tiểu thuyết từ ngữ mấu chốt: Người ở đấu la, võ hồn bảy tội thiên sứ vô pop-up, người ở đấu la, võ hồn bảy tội thiên sứ txt toàn tập download, người ở đấu la, võ hồn bảy tội thiên sứ mới nhất chương đọc

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại