1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Người Tại Trấn Quỷ Ti, Lặng Lẽ Trảm Yêu Hai Mươi Năm
admin 6 tháng trước

Người Tại Trấn Quỷ Ti, Lặng Lẽ Trảm Yêu Hai Mươi Năm

Tà ma khắp nơi trên đất, yêu ma hoành hành.

Lộ Xuyên xuyên qua mà đến, đã thức tỉnh thiên phú yếu nhất sa chi linh chủng, tiền đồ vô vọng.

Còn tốt trở thành thế giới này duy nhất quỷ sai, có thể đánh giết yêu quỷ, thu hoạch được âm đức!

【 tiêu hao một trăm điểm âm đức, sa chi lực tăng lên, Thần Thông · Sa Bộc Táng Lưu! 】

【 tiêu hao một ngàn điểm âm đức, Trảm Hồn đao tăng lên, Lôi Ngục Trảm Thần Đao! 】

【 tiêu hao một vạn điểm âm đức, tam đẳng quỷ sai tăng lên, Phong Đô Âm Thiên Tử! 】

Lộ Xuyên gia nhập Trấn Quỷ ti, lặng lẽ chém yêu hai mươi năm, từ quỷ sai đi đến Âm Thiên Tử, ngồi tại thi hài vương tọa phía trên, tròng mắt nhìn về phía kia mười vạn yêu ma.

“Ta nếu muốn ngươi canh ba chết, ai có thể lưu ngươi đến canh năm?”

. . .

Ta là Âm Thiên Tử, chung hô bất thế tôn! Tọa trấn Phong Đô sơn, bái ta Bắc Đế quân!

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại