1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Nguyên Thủy Bộ Lạc Làm Ruộng Quật Khởi
admin 5 tháng trước

Nguyên Thủy Bộ Lạc Làm Ruộng Quật Khởi

Xuyên qua đến nguyên thủy bộ lạc, người khác đều ở săn bắn, Thần Bắc lại chỉ muốn làm ruộng.

Khai hoang làm ruộng, dựng lều tuần thú, như thế có thể trở thành là đại bộ lạc.

Đây là một cái ung dung nguyên thủy làm ruộng cố sự.

2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar