1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Nhất Quyền Trù Thần
admin 6 tháng trước

Nhất Quyền Trù Thần

Nhân Tộc sự suy thoái, ngoại tộc hoành hành; Nhân Tộc thiên địch Ma Thần nhất tộc rục rịch, mà nhân loại minh hữu Thiên Sử nhất tộc lại thờ ơ; làm Viễn Cổ Phong Ấn mở ra, tai ách đến trái đất, như vậy sẽ là một bộ thế nào quang cảnh ?

Làm một tên xuyên qua mà đến từ mang mãn cấp vô địch ngón tay vàng nhân vật chính, Ngô Địch biểu thị tâm tính thiện lương mệt .

Đã vô địch nội tâm hắn chỉ có chết lặng, không nữa năm đó nhiệt huyết .

Bất quá, vô địch Ngô Địch còn có duy nhất một truy cầu, mộng tưởng, đó chính là trở thành đệ nhất thế giới liệu lý người, Trù Thần .

Kết quả là, một cái truyền kỳ tiểu điếm sinh ra .

Ở xa xôi người phương Đông Tộc Đô Thành, tồn tại một nhà thần kỳ nhà hàng nhỏ, ở ngươi có thể ăn được đủ loại kiểu dáng ngoại tộc, thậm chí là ngoại tộc trong Vương Giả, Đế Giả thậm chí càng mạnh .

Một hơi tu vị đề thăng, hai cái tinh khí bồng bột, ba thanh . . . Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu được ở trọ chủ chế tạo mỗi loại đặc biệt . . . Khẩu vị .

. . .

Nhân Tộc:

Hoàng Cấp, Huyền Cấp, Địa Cấp, Thiên Cấp, Vương Giả, Xưng Hoàng, Thành Đế, Nhất Phương Tông Sư, Trấn Quốc Chi Chủ, Nhân Đạo Cực Đỉnh, Nhập Thánh, Chí Thần

Yêu Thú:

Nhất giai, cấp hai, tam giai, Tứ Giai, Ngũ Giai Vương Giả, Lục Giai Xưng Hoàng, Thất Giai Đế thú, Bát Giai Lĩnh Chủ, Cửu Giai Vực Chủ, Thập Giai Quân Chủ, thập nhất Nhập Thánh, thập nhị Chí Thần.

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar