1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Ở đệ tứ thiên tai trung may mắn còn tồn tại
admin 6 tháng trước

Ở đệ tứ thiên tai trung may mắn còn tồn tại

Công trình bằng gỗ sư cho rằng chính mình chuyển sang kiếp khác tới rồi ma huyễn đại lục, bi thảm thành một người mộc thổ thủy hệ thuật sĩ, còn tại hoài nghi chính mình Đại Địa Chi Hùng huyết thống là nơi nào mà đến khi, cách vách thiên tuyển chi tử triệu hồi ra người chơi.
Nhìn người khác phong vân nhân sinh, Hill chỉ nghĩ hảo hảo giấu đi.
——————–
Mình đổi sang link có chương mới để đọc tạm, link raw tốt thiếu hơn 200 chương gần nhất, khi nào có mình sẽ đổi lại.
Chương cuối link cũ là chương 325

2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại