1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Quét Ngang Thần Ma: Từ Thu Hoạch Được Nông Trường Bắt Đầu
admin 6 tháng trước

Quét Ngang Thần Ma: Từ Thu Hoạch Được Nông Trường Bắt Đầu

【 nhục thân quét ngang + hệ thống + làm ruộng + nông trường + tiên võ 】

Ngoài ý muốn xuyên qua đến cao võ thế giới, tay cầm siêu cấp nông trường hệ thống.

Thu hoạch được trăm năm Chu Quả!

Thu hoạch được ngàn năm Chu Quả!

Thu hoạch được vạn năm Chu Quả!

Bằng vào nghịch thiên tài nguyên, đem nhục thân luyện đến quét ngang hết thảy.

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại