1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Sư muội phương pháp tu luyện nó không khoa học
admin 5 tháng trước

Sư muội phương pháp tu luyện nó không khoa học

Nữ chủ là ngàn năm khó gặp Thiên linh căn, nàng là tư chất kém cỏi nhất Ngũ linh căn, vì tu luyện, kiếp trước nàng thành nữ chủ tỳ nữ.
Kết quả.
Nữ chủ vừa khóc nàng ai mắng;
Nữ chủ bị thương nàng bị phạt;
Nữ chủ yêu đương nàng chết thảm.
Thực hảo, pháo hôi nữ xứng nàng không làm!
Mau xuyên đại lão vân cẩm về tới lúc ban đầu nhân sinh khởi điểm.
Lúc này đây, nàng tay cầm siêu cấp đơn giản hoá hệ thống, cái gì nam chủ nữ chủ, toàn bộ cút đi.
Thanh liên kiếm điển nhập môn điều kiện: Trời sinh kiếm thể, ngộ tính siêu tuyệt, tư chất yêu cầu Thiên linh căn
Hệ thống đơn giản hoá lúc sau.
Vân cẩm bản thanh liên kiếm điển: Mỗi ngày huy chém một trăm hạ.
Âm dương bí tịch nhập môn điều kiện: Thân cụ tuyệt phẩm âm dương linh căn, hiểu được âm dương ý cảnh.
Hệ thống đơn giản hoá lúc sau.,
Vân cẩm bản âm dương bí tịch: Mỗi ngày phơi xong thái dương phải nhớ đến phơi ánh trăng nga
Vân cẩm nằm nằm, tu vi một đường bão táp.
Nữ chủ trên cao nhìn xuống: Vân cẩm, ngươi như vậy lười nhác, như thế nào có thể gia tăng tu vi a? Không bằng ngươi tới cấp ta đương tỳ nữ, ta thưởng ngươi mấy viên đan dược.
Vì làm nữ chủ không hề phiền nhân, vân cẩm chỉ có thể đem nam chủ nữ chủ, còn có một chúng đoàn sủng nữ chủ nam xứng toàn bộ đánh bay.
Này một đời, nàng nhất định phải đắc đạo phi thăng, ai cũng đừng nghĩ trở ngại nàng.
Vân cẩm phi thăng ngày ấy.
Hà quang vạn đạo, thiên địa tới hạ.
Mọi người: “???”
Nói tốt pháo hôi nữ xứng, nàng như thế nào liền vô địch?

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar