1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Ta bổn vô tình thành tiên
admin 6 tháng trước

Ta bổn vô tình thành tiên

Ta bổn tha hương khách, vô tình thành tiên.
……
Núi sâu tu đạo 20 năm, sư phụ làm Tống du xuống núi, tới kiến thức yêu ma quỷ quái, nhân sinh trăm thái, đi tìm kiếm hỏi thăm danh sơn đại xuyên, trong truyền thuyết tiên, nói kia mới là chân chính tu hành.
Không nghĩ tới, đi khắp đại giang nam bắc, tiên nhân lại là ta chính mình.

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại