1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Ta công tử Phù Tô, thỉnh Thủy Hoàng thoái vị!
admin 6 tháng trước

Ta công tử Phù Tô, thỉnh Thủy Hoàng thoái vị!

Gia phụ Tần Thủy Hoàng, thiên hạ há có ba mươi năm chi đích trưởng tử chăng?
Phù Tô: “Cuộc sống này, không tạo phản căn bản vô pháp qua!”

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại