1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Ta Dựa Vào Nạp Tiền Vô Địch Vạn Giới
admin 5 tháng trước

Ta Dựa Vào Nạp Tiền Vô Địch Vạn Giới

Tần Dịch xuyên việt đến chân vũ đại thế giới, thu hoạch được vô thượng đại khắc kim hệ thống, từ đây mở ra con đường vô địch.

Muốn cái thế tu vi, một quyền vỡ đi một cái tinh cầu, đánh nát một thế giới sức mạnh?

Mua!

Muốn thánh địa tuyệt đại thánh nữ làm rửa chân nha đầu, thượng giới cái thế thiên kiêu làm người hầu tiểu đệ?

Mua!

Thái Cổ Tổ Long làm tọa giá, chư thiên đại lão làm hộ vệ, cực đạo đế binh mua để thái rau, Tịnh Thế Thần Thủy mua để tắm rữa.

Tần Dịch: Phía trên thế giới này, sẽ không có ta dùng tiền bãi bất bình sự tình, nếu như có, vậy thì thêm tiền.

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar