1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Ta, Trấn Bắc Vương Thế Tử, Mang Lên Lão Cha Tạo Phản!
admin 7 tháng trước

Ta, Trấn Bắc Vương Thế Tử, Mang Lên Lão Cha Tạo Phản!

Ta có một cái mười phần đáng tin lão cha, Đại Lương Trấn Bắc Vương, dưới trướng 20 vạn đại quân, ngạnh kháng Bắc Mãng ba mươi năm.

Ta chân hết tật, lão cha cũng không làm trung thần, hắn có vẻ như muốn tạo phản a!

Trấn Bắc Vương: Nhi tử, ta trước kia chỉ muốn ngươi vượt qua quãng đời còn lại, hiện tại nha. . .

Ta cũng muốn cho ngươi đi cái kia hoàng vị ngồi một lần!

Sở Phong: Cha a, kỳ thật ta không muốn làm hoàng đế. . .

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại