1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Tây Du: Ta Đại Đường Thái Tử, Lĩnh Quân Tây Chinh!
admin 5 tháng trước

Tây Du: Ta Đại Đường Thái Tử, Lĩnh Quân Tây Chinh!

Bạn đang theo dõi đọc truyện hay online Tây Du: Ta Đại Đường Thái Tử, Lĩnh Quân Tây Chinh! của tác giả Ma Lễ Hồng rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé.

Xuyên việt Tây Du thế giới, trở thành Đại Đường thái tử Lý Thừa Càn!

Mắt thấy Tây Du lượng kiếp sắp mở, Phật giáo đông truyền, vương đạo luân tán!

Lý Thừa Càn quyết ý cử binh tây chinh, binh đạp Linh sơn!

Kinh Phật muốn đông truyền?

Có thể!

Ta nói truyền cái gì liền truyền cái gì!

Muốn lấy ta Đại Đường vì là bác dịch bàn cờ?

Có thể!

Ta mới là người cầm cờ!

Đường Tăng: ” thái tử, một đường đi về phía tây, ngươi mang theo nhiều như vậy binh tướng, sợ là quá hao tiền tốn của chứ?”

“Đi về phía tây? Ai nói? Ta đây là tây chinh!”

Quan Âm Bồ Tát: “Thái tử, con đường phía trước gian nguy, ta vì ngươi chuẩn bị ba tên đồ đệ, không bằng. . . ?”

“Đồ đệ? Các ngươi Phật môn cơ sở ngầm chứ? Ta có trăm vạn đại quân, danh tướng vô số, cần gì ngươi sắp xếp đồ đệ?”

Như Lai: “Đại Đường thái tử, như vậy nâng sư động chúng đến ta Linh sơn? Là có gì ý?”

“Từ nay về sau, Linh sơn cũng ở Đại Đường cảnh nội. Xin mời theo : ấn Đại Đường luật pháp nộp thuế đi!”

3 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại