1. Home
  2. Đô Thị
  3. Thần Nông Biệt Náo (Thần nông đừng nghịch)
admin 5 tháng trước

Thần Nông Biệt Náo (Thần nông đừng nghịch)

Thần Nông đệ tử, nguyên nhân quá lười, bị giáng chức hạ phàm, còn bị cưỡng ép khóa lại một cái làm ruộng hệ thống.

Sư phụ đừng làm rộn, tựu tính ta chết bệnh, chết đói, từ vách núi nhảy đi xuống, cũng không làm ruộng, càng không ăn ngươi ban thưởng thức ăn ngon… Thật là thơm a!

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Nam Sơn Ẩn Sĩ
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar