1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Thông Thiên Kiếm Chủ
admin 6 tháng trước

Thông Thiên Kiếm Chủ

Một kiếm thông thiên, kiếm chủ trầm phù.

Thiếu niên Giang Thần ấu niên thời kì ngoài ý muốn được đến một bộ Hư Vô Kiếm Thể đại pháp, hắn vốn đã tư chất không kém, từ đó đi lên dài lâu mà truyền kỳ võ đạo chi lộ.

Vô địch mãnh thú, vực ngoại sinh vật, thế giới chi mê, thần ma truyền thuyết, này chỉ là bắt đầu.

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar