1. Home
  2. Đô Thị
  3. Trộm Mộ Chi Phát Khâu Tướng Quân
admin 5 tháng trước

Trộm Mộ Chi Phát Khâu Tướng Quân

Hệ thống nhận chủ, qua lại chư thiên!

Mở khóa Hoàng Kim Đồng, từ Phát Khâu tướng quân bắt đầu làm lên,

Phế đế mộ, Bình sơn cung điện dưới lòng đất, Thành Cát Tư Hãn lăng, thất lạc cổ thành, thần bí Tinh Tuyệt nữ hoàng … Mai táng bí mật, cuối cùng rồi sẽ có công bố một ngày.

Phát Khâu, Mạc Kim, Bàn Sơn, Tá Lĩnh, kẻ trộm mộ trong lúc đó quyết đấu đến tột cùng là cỡ nào đặc sắc? Mà xem Ninh Thần, lấy Phát Khâu tướng quân chi danh trộm khắp chư thiên!

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Mặc Trì Dũng Tuyền
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar