1. Home
  2. Đô Thị
  3. Trọng Sinh Tại Hollywood
admin 5 tháng trước

Trọng Sinh Tại Hollywood

Trùng Sinh Tại Hollywood

Điện ảnh đối với ta mà nói đầu tiên là công cụ kiếm tiền, tiếp theo là công cụ giải trí, về phần nghệ thuật? Đó là cái gì!

Về chủ đề nghệ thuật, ta cùng nàng biện luận cả đời, thắng bại? Quá dễ để phân định, phóng nhãn toàn cầu nhìn xem là nàng được hoan nghênh, vẫn là ta được hoan nghênh!

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Bạch Sắc Thập Tam Hào
0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar