1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Trường sinh cổ đạo: Từ luyện ra si tình cổ bắt đầu
admin 6 tháng trước

Trường sinh cổ đạo: Từ luyện ra si tình cổ bắt đầu

Một giấc ngủ dậy, chu toại thành Tu Tiên giới một cái tầng dưới chót Luyện Khí sĩ, may mắn đạt được chí bảo cổ thần bát, có thể luyện chế các loại cổ trùng.
Luyện hóa xuân thu cổ, có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão.
Luyện hóa kim thiền cổ, có thể sinh tử người, nhục bạch cốt.
Luyện hóa long tượng cổ, đạt được long tượng chi lực, long tượng chi khu, kim cương bất hoại
Nhưng là hắn lần đầu tiên luyện ra cổ trùng đó là si tình cổ.
Từ đây lúc sau, hắn phát hiện một cái tu luyện hoạn lộ thênh thang.
Năm tháng biến hóa, núi sông thay đổi, duy ta trường sinh Chu gia vĩnh hằng.

2 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại