1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Từ Thần Vương Thể Bắt Đầu Vô Địch
admin 5 tháng trước

Từ Thần Vương Thể Bắt Đầu Vô Địch

Giang Thần xuyên việt huyền huyễn thế giới, thu được thần cấp lựa chọn hệ thống « keng, hệ thống tuyên bố mới bắt đầu nhiệm vụ. . . »

« lựa chọn 1, lựa chọn người bình thường thân phận, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng: Hoàng kim ức vạn lượng »

« lựa chọn 2: Lựa chọn tu luyện giả thân phận, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng: Thần Vương Thể »

Giang Thần: “Cái này còn dùng chọn, đều xuyên việt nguy hiểm như vậy thế giới, làm cái người bình thường có thể sống? Cho nhiều tiền hơn nữa có thể có cái gì dùng?”

Giang Thần quả quyết chọn 2. . . « keng, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng: Thần Vương Thể » Giang Thần từ đó mở ra Chí Tôn đường, trấn áp cửu thiên thập địa.

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar