1. Home
  2. Đô Thị
  3. Vạn Giới Group Chat
admin 5 tháng trước

Vạn Giới Group Chat

” vạn giới Group Chat ” “Tần Dật Iphone6S bị sét đánh, đi nhầm vào Thiên Đình tiên quần, Marvel anh hùng quần, Hỏa Ảnh Nhẫn Giả quần, thần tượng luyện tập sinh quần …

Từ đây thần tài hồng bao, Lôi Thần Chuy tử, trợ giúp Sharigan, món ăn côn côn bóng rổ kỹ thuật … Thu sạch vào Tần Dật trong túi! Làm vạn giới thương nhân, Tần Dật còn hóa thân mạnh nhất Hoàng Ngưu nhà buôn!

Ngọc Hoàng Đại Đế: Trẫm muốn uống Mao Đài ~

Tần Dật: Có thể, nắm Cửu Long Bôi đổi!

Tony Stark: Tần, ta cũng cần một viên hồi hồn đan!

Tần Dật: Dễ bàn ~ chờ ngươi phục sinh, được đưa ta một bộ Iron Man chiến giáp cùng Lamborghini!

Xích Cước Đại Tiên: Tần huynh, trời lạnh, ngài lần trước đáp ứng ta N k E giày …

Tần Dật: Trước tiên đem Ẩn Thân Phù đem ra, sau đó đem giày mã tư phát ta.

Tsunade: Chanel Túi sách đến lúc nào hàng đến ? Tần Dật: Trước tiên đem suối nước nóng tắm rửa vốn riêng y theo mà phát hành ta.

Thái Côn Côn : Gà ngươi thật đẹp ~ Tần Dật: Trước tiên … Cút!”

Sảng văn nhé , cất hết logic trước khi đọc , cẩn thận đọc xong mất tuổi thơ.

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Dục Mãi Quế Hoa đồng Tái Tửu
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar