1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Xuyên nhanh: Bị điên phê Long Ngạo Thiên cưỡng chế ái
admin 6 tháng trước

Xuyên nhanh: Bị điên phê Long Ngạo Thiên cưỡng chế ái

Tự do tận chức tận trách làm xong Long Ngạo Thiên hiệp trợ nhiệm vụ sau tính toán công toại lui thân về nhà dưỡng lão. Lại bị hệ thống báo cho ngạo thiên nhóm toàn bộ điên phê, gặp người liền sát, thậm chí liền nữ chủ đều sắp trở thành ngạo thiên kiếm hạ hồn! Tốt xấu dùng quá thiệt tình, tự do chỉ có thể trở về một lần nữa khai thông ngạo thiên nhóm quay về chính đạo. Lại không nghĩ này một chuyến trở về bị bắt mở ra hoàn toàn mới thế giới đại môn. Xiềng xích, cầm tù, cưỡng chế, theo dõi, rình coi, si hán. Ai có thể nói cho hắn các nam chính vì cái gì sẽ biến thành loại này biến thái!??

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại