1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Yêu phi hồi cung sau, ta cùng hoàng đế trao đổi thân thể / Hoàng Hậu nàng một lòng tưởng đăng cơ
admin 6 tháng trước

Yêu phi hồi cung sau, ta cùng hoàng đế trao đổi thân thể / Hoàng Hậu nàng một lòng tưởng đăng cơ

【 vô cp】【 cho nên, có thể cp đại loạn hầm 】
【 phi ngôn tình hướng, phi chính kịch hướng 】【 khôi hài ăn với cơm hướng 】
Yêu phi bị sắc lệnh trí hôn bệ hạ nghênh tiến cung.
Văn võ bá quan nóng lòng muốn thử, trì hoãn buộc tội, âm dương âm dương.
Chỉ là, sổ con viết hảo, đầu gối vị trí thêm dày, bệ hạ vựng trên giường.
Lại sau lại, tiền triều hậu cung phát hiện bệ hạ cải tà quy chính.
Bị đón vào cung yêu phi: Kia nàng tính cái gì?
Mọi người: Tính ngươi xui xẻo!
Nguyên bệ hạ: Trẫm mới là thật sự!
Mọi người: Ngươi ở khẩu ra cái gì cuồng ngôn.

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại