1. Home
  2. Đô Thị
  3. Đại Thần Giới
admin 5 tháng trước

Đại Thần Giới

Khi một viên có thể xuyên toa thế giới thần giới từ trên trời giáng xuống, Lâm Dương biểu thị không thể bình tĩnh.

Hán mạt tam quốc, một cái dạ quang bình, ngươi ra giá thiên kim – một cái âm nhạc hộp, ngươi trở thành đồ gia truyền – Tiếu Ngạo Giang Hồ, Xạ Điêu Anh Hùng truyện, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiên Long Bát Bộ, Tuyệt Thế Võ Công, Trường Kiếm Giang Hồ!

Thiện Nữ U Hồn – Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện – Tây du – đây là muốn thành tiên tiết tấu –

Phong tao nhân sinh, từ Lâm Dương đi vào từng cái thế giới bắt đầu.

Ta khẩu hiệu là, ta là Lâm Dương, ta uy bản thân túi muối.

Thế giới đầu tiên là Tam Quốc, sau đó tiến vào Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ, Phong Vân, Thiện Nữ U Hồn (Nhiếp Tiểu Thiện), Lộc Đỉnh Ký, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp (Phiên bản Triệu Linh Nhi), Tây Du Ký, Hồng Hoang.

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Thỏ Tử Lai
1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar