1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Mau xuyên, nàng dựa sinh con kéo lông dê
admin 6 tháng trước

Mau xuyên, nàng dựa sinh con kéo lông dê

Dương duyệt làm một người xã súc, làm tam vạn sống, cầm 3000 tiền lương, rốt cuộc, thân thể suy sụp.
Cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới ngoài ý muốn trói định một hệ thống.
Chính là cái này hệ thống không quá đứng đắn, làm nàng xuyên qua đi sinh hài tử, sinh vẫn là các vị diện nam chủ hoặc nữ chủ, hành đi, rốt cuộc khen thưởng quá phong phú, nàng cự tuyệt không được.

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại