1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Mau xuyên tiểu đội
admin 7 tháng trước

Mau xuyên tiểu đội

Mở họp, chúng ta đội nhiệm vụ là đến thư trung đem khách hàng chỉ định vật phẩm mang ra tới, đừng cho ta ảnh hưởng cốt truyện, cái gì đều xuyên Doãn Chí Bình, sa đặc khách hàng muốn điêu không phải Tiểu Long Nữ.
Cái gì, muốn cái giá chữ thập đem Jesus hù chết, đừng lên tiếng mau đinh, tác giả “Ta có cưỡng bách ung thư, nhìn đến khả năng không lớn cốt truyện, ta liền tưởng phun tào một chút, thuận tiện đậu đại gia một nhạc, bác sĩ nói, ta yêu cầu lời nói liệu”
Tag: Khoa học viễn tưởng, Xuyên qua thời không, Mau xuyên, Hiện đại hư cấu
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ta ┃ vai phụ: Lục Tuyết, Trần Lỗi, lão nhị ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Xuyên qua với các loại tác phẩm bên trong
Lập ý: Đắc tội một vòng tròn

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại