1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Mở Đầu Đánh Dấu Khí Vận Hệ Thống
admin 6 tháng trước

Mở Đầu Đánh Dấu Khí Vận Hệ Thống

Thần Huyền đại lục, võ đạo xưng tôn, tông môn thế lực chiếm đoạt các phe Linh Sơn thánh địa, vòng địa vi tôn, Hoàng quyền sa sút, các đại Hoàng Triều trở thành trăm tông nước phụ thuộc.

Diệp Thần xuyên việt đến Huyền Thiên Vương Triều thành vị cuối cùng Quốc chủ, được khí vận rút số hệ thống tương trợ, dẫn lịch sử văn thần võ tướng chinh chiến Đại Thiên Thế Giới, thành tựu vô thượng Thánh Triều.

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar