1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Người Tại Chư Thiên, Quay Lưng Về Phía Chúng Sinh!
admin 6 tháng trước

Người Tại Chư Thiên, Quay Lưng Về Phía Chúng Sinh!

Tin tức xấu: Tô Vũ đi trên đường bị xe tải lớn đụng chết!

Tin tốt lành: Xe tải đem Tô Vũ đụng thành vô số phần, đồng thời còn xuyên qua!

. . .

Tông võ thế giới, cướp đoạt Xích Diễm cuồng ma Mạc Tiểu Bối kẹo hồ lô; tu chân group chat thế giới, giả mạo đại tiền bối lắc lư Tống Thư Hàng; nhất nhân chi hạ thế giới, cùng Trương Sở Lam tạo thành bất yếu bích liên tổ hai người. . .

Vô số kỷ nguyên phía sau, làm bị hỏi đến vì sao chứng đến đại đạo, chiếu chư thiên thời khắc chỉ lưu cho chúng sinh một cái bóng lưng thời gian, Tô Vũ trầm mặc.

“Bởi vì ta muốn mặt!”

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại