1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Nhân Đạo Vĩnh Xương
admin 5 tháng trước

Nhân Đạo Vĩnh Xương

Màn lớn kéo ra , quần hùng tranh giành!

Nhân tộc , Yêu tộc , đoản mệnh chủng cùng trường sinh chủng chi tranh!

Nhân đạo , Tiên đạo , Phật đạo , người nào người đứng đầu , ai có thể chí cao?

Xuyên việt thành Đại Chu bán dạo con Trần Thắng , bản ý tạm thời an toàn tính mạng tại loạn thế , không cầu nghe thấy đạt đến chư hầu , lại bị thời đại trào lưu , từng bước đẩy về phía đỉnh phong vị.

Có người nỗ lực , vì trở thành người trên người.

Có người nỗ lực , vì người bên trên. . . Không có người!

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại