1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Tiêu dao nữ tôn thế giới
admin 6 tháng trước

Tiêu dao nữ tôn thế giới

【 sảng văn + xuyên qua 】

Liễu phong bị cưỡng chế xuyên qua nữ tôn thế giới, nữ tôn thế giới hiểu đều hiểu, hơn nữa đạt được tiêu dao nữ tôn hệ thống.

Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tu vi càng là cường đến thái quá, EQ cao, nhìn thấu thế giới diện mạo, vì thế lựa chọn một mình ẩn cư thế ngoại đào nguyên.

Bất hạnh, bởi vì liễu phong thực lực quá mức cường đại, nữ tôn thế giới người cũng đã không có vốn có bộ dáng.

( chú ý: Bổn văn thích hợp thả lỏng, không thích hợp luyện tập đọc lý giải!!!)

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Huyền Huyễn Tác giả: Thỉnh Thâu Nhập Đích Bút Danh
0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại