1. Home
  2. Đô Thị
  3. Trở về 80: Mang theo cả nhà sáu khẩu quá ngày lành
admin 5 tháng trước

Trở về 80: Mang theo cả nhà sáu khẩu quá ngày lành

Cố gia không có nhi tử, chỉ có bốn cái khuê nữ. Trong thôn bao nhiêu người chờ xem Cố gia chê cười.

Nhưng là bọn họ chờ a chờ, lại mắt thấy Cố gia che lại tiểu dương lâu, mua tiểu ô tô, nghe nói ở kinh đô đều mua tòa nhà lớn. Cố gia bốn cái khuê nữ cũng một cái so một cái có tiền đồ, một cái so một cái hiếu thuận.

Người trong thôn: Chờ gì đâu? Về nhà sinh khuê nữ đi thôi!

Cố Tư Tình trọng sinh sau phát hiện, các tỷ tỷ phong cách cùng kiếp trước đại không giống nhau, một đám so nam nhân đều cường hãn. Này tuyệt đối không phải ta mang oai.

Nào đó sủng thê vô độ nam nhân: Ta tức phụ nói không phải liền không phải.

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đô Thị Tác giả: Dư Phất
0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar